Tag: ทีวีดิจิตอล

August 21, 2021 Off

"ฟาเบรกาส" โชว์สวีทวันสตรีสากล

By admin

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี คือวันสตรีสากล โดยย้อนไปเมื่อปี 1857 แรงงานในโรงงานทอผ้าสหรัฐฯ ได้รวมตัวกันประท้วงการเอาเปรียบจากนายจ้าง และเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสตรี ดังนั้นในทุกวันที่ 8 ของทุกปีก็จะมีกิจกรรมทั่วโลกที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเพศหญิง เกริ่นความสำคัญของ วันสตรีสากล ไปแล้ว สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาในวันนี้คือ เชส ฟาเบรกาส กองกลางตัวเก่งของเชลซี…